FAQ - Vilkår, lukkedage og andre praktiske oplysninger omkring hundeluftning

Tilmelding

Jeres hund tilmeldes et fast antal ugedage, som den er med hver uge.

Fakturaen laves ud fra det faste antal dage I har tilmeldt jeres hund(e). Hvis jeres hund har været med nogle ekstra dage i en eller flere uger kommer det blot med på næste måneds faktura. Hvis I har afmeldt evt. fridage rettidigt (se afsnit nedenfor) faktureres de dage ikke på denne måneds faktura.

Betaling for hundeluftning

For at gøre afregningen så nem som muligt, afregnes via PBS/Betalingsservice. Man afregnes forud, for det antal dage man er tilmeldt. Hvis man ønsker ekstra ture, kommer det blot med på næste måneds faktura.

Evt. afmelding/fridage skal ske senest d. 20 månedligt forud, og rettidige afmeldinger/fridage faktureres der selvsagt ikke for.

Se også nedenstående afsnit “afmelding”.

Afmelding

Senest d. 20. skal vi have modtaget eventuelle fridage for kommende måned. Ved for sen afmelding betales der fuld pris, uanset årsag (også ved sygdom, løbetid mv.), præcis som med fitness, børnehave, fodbold mv. 🙂

Hos os betaler man dog IKKE hvis man afmelder rettidigt – altså senest d. 20 i måneden før fridagen/fridagene.

Hvad refunderer vi?

Hvis vi (Hundetræning.dk) selv er syge eller må tage en akut fridag, refunderes betalingen for de dage vi er fraværende på næste måneds faktura.

Kontakt

Al kontakt sker via mailen kontakt@hunde-traening.dk. I tilfælde af akutte ændringer efter kl. 21 kan du ringe til Nickie på tlf. +45 22 21 02 04.

Krav ved hundeluftning

Basisvacciner

Jeres hund(e) SKAL have basisvacciner og vedligeholdes i vaccineprogrammet, for at beskytte dem mod sygdomme, fordi de render i naturen med andre hunde. (Vi anbefaler også at vaccinere mod kennelhoste og rabies).

Ansvarsforsikring

Jeres hund(e) SKAL have den lovpligtige ansvarsforsikring. Vi anbefaler også at have den udvidede hundeforsikring.

Hundetegn

Jeres hund SKAL bære lovpligtigt hundetegn og det er ejers ansvar at hunden bærer dette under vores opsyn.

Hvad nu hvis

Vind & Vejr

Vi forbeholder os ret til at aflyse eller forkorte ruten hvis vejrforholdene eller andet sætter os i en situation, hvor vi vurderer at det er uansvarligt at køre ud eller fortsætte. Dette for vores og jeres hunds sikkerhed. Vind og vejr betragtes som force majeure og der ydes ikke refusion ved aflysning i sådanne tilfælde.

Hvis uheldet er ude

Hvis din hund kommer til skade under vores opsyn og vi vurderer at den skal til dyrlæge er alt forbundet hermed på ejers egen regning. VI FORSØGER DOG ALTID AT KONTAKTE EJER FØRST, MEN SKAL BESLUTNINGEN TAGES, TAGER VI DEN UDEN FORBEHOLD. Det er også os (Hundetræning.dk) der vurderer skyldsspørgsmål hvis forsikringen skal inddrages.

Hundetræning.dk gør altid alt for at forebygge nogen former for skader og uheld, men Hundetræning.dk kan ikke holdes ansvarlige for ulykker, uheld, bid, skader eller noget andet hunden evt. er pådraget eller har pådraget andre under luftning eller transport. Herunder, men ikke begrænset til, skader på eller af andre dyr, mennesker, biler, cykler, møbler og bure.

Alle former for ulykker, skader, uheld mv. er altså til enhver tid og uden undtagelser ejers ansvar.

Når Hundetræning.dk holder ferie

Vi melder altid ferie ud i rigtigt god tid og typisk for et halvt år ad gangen. Typisk meldes ferie ud for det næste halve år, umiddelbart efter vores sommerferie og umiddelbart efter vores jule/nytårsferie. Man betaler ikke for luftning de dage/perioder hvor vi afholder planlagt ferie.